به خانواده بزرگ کاسپین مد خوش آمدید

 

از این که کاسپین مد را انتخاب کرده اید خوشحالیم. فرصت های شغلی در کاسپین مد به دو قسمت "شغل های حرفه ای فروشگاهی" شامل فروشنده، صندوقدار، چیدمان و ...  و "شغل های تخصصی ستادی" شامل برنامه نویس، مهندس عمران و ... تقسیم شده و بسته به نیاز سازمان به روزرسانی می شود. توجه داشته باشید که تکمیل فرم فقط در یک قسمت از قسمت های فوق امکان پذیر است؛ بدین معنا که چنانچه قسمت "شغل های تخصصی ستادی" انتخاب و فرم مربوطه تکمیل شود، تکمیل فرم در قسمت "شغل های حرفه ای فروشگاهی" ناممکن خواهد بود. 

©2024 Caspian Mode All Rights Reserved.Developed by KAREN PARDAZ